Дал Инвест Консултантс предоставя професионални услуги в сферата на:

– Консултантски услуги по ЗОП и ППЗОП

– Консултантски услуги по ЗЗЛД и GDPR

– Изготвяне на вътрешни политики и общи условия

– Регистрация на фирми

-Организиране и провеждане на семинари и обучения.