„Практически анализ на правилата за възлагане на ЗОП и ППЗОП. Коментар на практиката от КЗК. Ключови компетенции при управление на европейски програми и проекти.“ – 01-02 юни 2017 г.

Уважаеми колеги, Представяме Ви двудневен семинар с изцяло практическа насоченост, съобразен с нуждите на  участниците в процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Дата: 01-02 юни 2017 г.  Място: х-л „Легенди“, бул. „Черни Връх“…

ЕКСПЕРТНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. КОМЕНТАР НА КАЗУСИТЕ ОТ ПРАКТИКАТА. – 12.05.2017

Уважаеми дами и господа, Водени от идеята за достъпно и качествено обучение, Ви представяме семинар с изцяло практическа насоченост, съобразен с нуждите на  участниците в процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Лектори на…