Практически анализ на новите правила за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП и ППЗОП

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“; „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; “ВЪТРЕШЕН ОДИТ” 17-ти Май 2019г./ петък/ х-л „Силвър“, бул. „Симеоновско шосе“ №6 Лектор: Цветелина Василева /експерт обществени поръчки/ Акценти:…

„Практически анализ на правилата за възлагане на ЗОП и ППЗОП. Коментар на практиката от КЗК. Ключови компетенции при управление на европейски програми и проекти.“ – 01-02 юни 2017 г.

Уважаеми колеги, Представяме Ви двудневен семинар с изцяло практическа насоченост, съобразен с нуждите на  участниците в процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Дата: 01-02 юни 2017 г.  Място: х-л „Легенди“, бул. „Черни Връх“…

ЕКСПЕРТНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. КОМЕНТАР НА КАЗУСИТЕ ОТ ПРАКТИКАТА. – 12.05.2017

Уважаеми дами и господа, Водени от идеята за достъпно и качествено обучение, Ви представяме семинар с изцяло практическа насоченост, съобразен с нуждите на  участниците в процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Лектори на…

Интервю с Петя Арангелова – експерт по ЗОП

Здравей! Представи се с няколко думи.  Здравейте! Казвам се Петя Арангелова. Занимавам се с проекти по международни програми повече от 20 години, а професионално с   обществени поръчки, от   8 години. Работила съм предимно на „административния…