„Практически анализ на правилата за възлагане на ЗОП и ППЗОП. Коментар на практиката от КЗК. Ключови компетенции при управление на европейски програми и проекти.“ – 01-02 юни 2017 г.

Уважаеми колеги, Представяме Ви двудневен семинар с изцяло практическа насоченост, съобразен с нуждите на  участниците в процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Дата: 01-02 юни 2017 г.  Място: х-л „Легенди“, бул. „Черни Връх“…