ПОКАНА

 

Експертно обучение на тема:


ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ. ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

6-ти Март 2020г./ петък/

х-л „Силвър“, бул. „Симеоновско шосе“ №6

 

Времетраене: от 09:00ч. до 12:30ч.

 

Лектори:

 

Цветелина Василева / експерт обществени поръчки/

Информация за лекторите може да видите тук

Програмата можете да видите тук

Теми:

Модул №1 – обществени поръчки

Откриване на процедури с възложител училища и детски градини:

– най-често повеждани процедури

– определяне на прогнозна стойност на процедурата

– определяне на ред за възлагане

– определяне на критерии за подбор

– създаване на методика за оценка на офертите

– участие на подизпълнители и трети лица

– комплектоване на оферти

Провеждане  и приключване на процедури

– провеждане на открита процедура

– провеждане на публично състезание

– сбиране на оферти с обява и пряко договаряне

– директно възлагане на поръчки

– основания за отстраняване на участници от процедурата

– писмени обосновки

– разяснения

– решение за класиране

– решение за прекратяване

– Практически аспекти на електронното възлагане на обществени поръчки от детските градини и училища.

 

Лектор: Цветелина Василева

 

 

Стойността на пакета за участие е 99 лв. за участник:

*Цената е крайна и не подлежи на облагане с ДДС.  Посочените цени са за един участник.

Начин на записване

Изпратете на e-mail: trifonova@dalinvest-consultants.com или на тел: 0896 935 339,
заявка съдържаща информация за:
1. брой на служителите;

2. имена

3. институция

4. длъжност

5. данни за фактура

6.телефон за връзка и имейл на който ще бъдат изпратени материалите от обучението.

Крайният срок за записване е 4-ти Март 2020 г.
Начин на плащане: по банкова сметка на фирма:

„Дал Инвест Консултантс“ ЕООД
Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД
IBAN: BG20FINV91501017392608
BIC: FINVBGSF

Цената включва: такса участие, обучителни материали, 1 бр. кафе-паузи и удостоверение за преминато обучение.
• Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване, които са отделно от таксата за участие в обучението.

За повече информация: 0896 93 53 39- Теодора Трифонова (организатор) или на dalinvest-consultants.com