Практически анализ на новите правила за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП и ППЗОП

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“; „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; “ВЪТРЕШЕН ОДИТ”

17-ти Май 2019г./ петък/

х-л „Силвър“, бул. „Симеоновско шосе“ №6

Лектор: Цветелина Василева /експерт обществени поръчки/

Акценти:

 • Определяне на прогнозна чрез пазарни проучвания и консултации;
 • Опции и подновявания;
 • Разяснения;
 • Обстоятелства за личното състояние на кандидатите/участниците – промени в чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, нов кръг задължени лица, доказване;
 • Трети лица и подизпълнители – нови дефиниции;       
 • Промени в документите за доказване на съответствие с критериите за подбор;
 • Критерии за възлагане – промени в забраната по чл. 33 от ППЗОП;
 • Подготовка на образци към документацията за обществена поръчка;
 • Срокове за подаване на оферти при участие в обществени поръчки;
 • Работа на комисията;
 • Запазени обществени поръчки- изменения в уредба;
 • Основни аспекти на бъдещата централизирана електронна платформа, съгласно ЗО П и ППЗОП;
 • Промени в реда за обжалване;
 • Практика при нарушения при откриване на обществена поръчка; 
 • Практика при нарушения свързани с провеждането на процедура;
 • Практика при нарушения свързани с прекратяването на процедура;
 • Актуални промени при сключване на договор и в основанията за неговото изменение:
 • Необходими документи за сключване на договор;
 • Изменение на договор;

Стойността на пакета за участие е :

 • Ранно записване (до 30-ти Април 2019г.) – 230 лв. При 3-ма или повече участници – 210 лв. на участник
 • Стандартно записване ( от 1-ви Май до 15-ти Май 2019г.) – 280 лв. При 3-ма или повече участници – 260 лв. участник

Начин на записване

Изпратете на e-mail: trifonova@dalinvest-consultants.com или на тел: 0896 935 339,
заявка съдържаща информация за:
    1. броя на служителите;
    2. имена
    3. институция
    4. длъжност
    5. данни за фактура

    6. телефон за връзка

Крайният срок за записване е 15-ти Май 2019 г.
Начин на плащане: по банкова сметка на фирма:

„Далинвест семинари“ ЕООД
Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД
IBAN: BG68FINV91501016980852
BIC: FINVBGSF

Цената включва: такса участие, обучителни материали, работен обяд, кафе-паузи, удостоверение за преминато обучение.
• Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване, които са отделно от таксата за участие в обучението.

За повече информация: 0896 93 53 39- Теодора Трифонова (организатор) или на info@dalinvest-consultants.com

Програма

8:30-9:00 – Регистрация на участниците.

9:00- 10:30
 Нови моменти при подготовка за възлагане на обществена поръчка:

 • Определяне на прогнозна чрез пазарни проучвания и консултации;
 • Опции и подновявания;
 • Разяснения;
 • Обстоятелства за личното състояние на кандидатите/участниците – промени в чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, нов кръг задължени лица, доказване;
 • Трети лица и подизпълнители – нови дефиниции;

10:30-11:00 Кафе пауза

11:00-12:30
Нови моменти при подготовка за възлагане на обществена поръчка (продължение):

 • Промени в документите за доказване на съответствие с критериите за подбор;
 • Критерии за възлагане – промени в забраната по чл. 33 от ППЗОП;
 • Подготовка на образци към документацията за обществена поръчка;
 • Срокове за подаване на оферти при участие в обществени поръчки;
 • Работа на комисията;
 • Запазени обществени поръчки- изменения в уредба;

12:30-13:30 Обяд

13:30-15:00

 • Основни аспекти на бъдещата централизирана електронна платформа, съгласно ЗО П и ППЗОП;
 • Промени в реда за обжалване;
 • Практика при нарушения при откриване на обществена поръчка;


15:00-15:30 Кафе пауза.

15:30 -17:00 

 • Практика при нарушения свързани с провеждането на процедура;
 • Практика при нарушения свързани с прекратяването на процедура;
 • Актуални промени при сключване на договор и в основанията за неговото изменение:
 • Необходими документи за сключване на договор;
 • Изменение на договор;

Дискусия