GDPR и… обществените поръчки

Съответствие на процедурите по обществени поръчки с новия  Регламент за защита на личните данни (GDPR)

лектор адв. д-р Ирена Георгиева

Уважаеми дами и господа,

Новият Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 или GDPR) започва да се прилага от 25 май тази година. Подготовката на бизнеса тече отдавна, но остават много отворени въпроси и неясноти относно приложението на новите правила в отделните сфери на дейност. С още по-голяма сила това важи за участието в процедури по обществени поръчки. Възложителите, кандидатите, участниците, експертната комисия и изпълнителят имат своята специфична роля и функция по отношение на личните данни, които се обработват в една обществена поръчка, както и по време на процедурата по нея. Изискванията са специфични и могат да се различават дори и във връзка с конкретния предмет на поръчката.

Ако сте чест участник в процедури за обществени поръчки или сте възложител по ЗОП, то този семинар е насочен именно към Вас и Вашата дейност. В темата „Съответствие на процедурите по обществени поръчки с новия Регламент за защита на личните данни (GDPR)“ нашият лектор – адв. д-р Ирена Георгиева –  ще се опита да обхване и обсъди с Вас всички конкретни изисквания, които GDPR създава, когато се обработват или предоставят данни, но през призмата на възлагането на поръчки. Докато все още няма натрупана практика по приложението на GDPR можем само да анализираме и разучаваме общите му текстове и изисквания. Въпреки това, правилата задават ясната посока, която всички въвлечени във процеса по възлагане на обществени поръчки трябва също задължително да следват. Конкретни мерки и правила трябва да се спазват за да се осигури съответствие между правните рамки.

Д-р Ирена Георгиева е дългогодишен експерт по лични данни и обществени поръчки и познава добре нуждите на засегнатите в двете области. В нашия семинар тя ще хвърли мост между тези регулации и ще разясни спорните моменти в правните текстове. До 8 Май 2018 г. тя ще очаква и Вашите конкретни въпроси (до два въпроса на участник), на които ще отговори по време на дискусионния модул от семинара.

Забележка: При актуализиране на нормативната уредба, лекторът ще направи коментар върху новите промени.

Теми:

GDPR и процедурите по обществени поръчки – допирни точки:

Въведение в GDPR

 • Основни цели на GDPR и разлики с досега приложимия режим по Директива 95/46/ЕО. Обхват. Санкции. Сигнализиране и доказване на съответствие. Допълнителни права на ФЛ. Нови лица и нови отговорности. Постигане на съответствие с новата правна рамка.

Определяне действията по обработване на данни в една процедура

 • Цел на обработването. Правно основание за обработване. Срок на обработване. Изтриване. Видове субекти на данни. Определяна не ролите на администратор и обработващ при работата на възложителя, комисията, участниците и изпълнителя

Задължения на възложителите и участниците като физически лица с достъп до лични данни:

Възложителите като администратори на лични данни и техните задължения спрямо участниците

 • Вътрешни политики – задължителни периметри. Технически и организационни мерки. Оценка на въздействие – необходима ли е? Длъжностно лице по защита на данните.
 • Електронен ЕЕДОП—обработване на данни.

Права на участниците за защита на личните им данни в процедурите по обществени поръчки

 • Право на информация как се пазят и кога се изтриват данните. Право на поправка. Правото да бъдеш забравен

Изпълнителят и неговите права и задължения в процеса по възлагане

 • Сключване на договор за обработване на данни – кога ще се налага? Периметри на договора. Задължения на страните. Стандартни клаузи и определения.

Сключени договори преди 25 Май 2018 г.

 • Мерки. Привеждане в съответствие с новите правила

Дискусия и отговор на предварително зададени въпроси.

 

Записване (регистрация)

Ранно записване ( до 25-ти Април 2018г.)

160лв. при три и повече участници или 180 лв. до двама участници

Стандартно записване: (от 26-ти до 8-ми Май 2018 г.)

210 лв. при три и повече участници или  230 лв. до двама участници

Начин на записване

Изпратете на e-mail: trifonova@dalinvest-seminari.com или на тел: 0896 935 339,

заявка съдържаща информация за:

 1. броя на служителите;
 2. имена
 3. институция
 4. длъжност
 5. Данни за фактура

Крайният срок за записване е 8-ми Май 2018 г.

Начин на плащане: по банкова сметка на фирма:

„Далинвест семинари“ ЕООД

Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД

IBAN: BG68FINV91501016980852

BIC: FINVBGSF

Цената включва: такса участие, обучителни материали, работен обяд в ресторанта на хотел „Легенди“, кафе-паузи, удостоверение за преминато обучение.

 • Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване, които са отделно от таксата за участие в обучението.

За повече информация: 0896 93 53 39- Теодора Трифонова (организатор)

 

Участниците , които са подали заявка за участие следва да извършат плащането до една седмица от подаването на заявката, но не по-късно от три дни преди семинара.

ПРОГРАМА*

8:30-9:00
Регистрация на участниците.

9:00- 10:30
GDPR и процедурите по обществени поръчки – допирни точки.
Въведение в GDPR .
– Основни цели на GDPR и разлики с досега приложимия режим по Директива
95/46/ЕО.
– Обхват.
– Санкции.
– Сигнализиране и доказване на съответствие .
– Допълнителни права на ФЛ.
– Нови лица и нови отговорности.
– Постигане на съответствие с новата правна рамка.
Определяне действията по обработване на данни в една процедура.
– Цел на обработването
– Правно основание за обработване
– Срок на обработване
– Изтриване
– Видове субекти на данни
– Определяна не ролите на администратор и обработващ при работата на
възложителя, комисията, участниците и изпълнителя

10:30-11:00 Кафе пауза

11:00-12:00
Задължения на възложителите и участниците като физически лица с достъп до лични
данни.
Възложителите като администратори на лични данни и техните задължения спрямо
участниците.
– Вътрешни политики – задължителни периметри
– Технически и организационни мерки
– Оценка на въздействие – необходима ли е?
– Длъжностно лице по защита на данните
Права на участниците за защита на личните им данни в процедурите по обществени
поръчки.
– Право на информация как се пазят и кога се изтриват данните
– Право на поправка
– Правото да бъдеш забравен

12-13:00 Обяд

13:00-14:30
Изпълнителят и неговите права и задължения в процеса по възлагане
– Сключване на договор за обработване на данни – кога ще се налага?
– Периметри на договора
– Задължения на страните.
– Стандартни клаузи и определения
– Ел. ЕЕДОП—обработване на данни
Сключени договори преди 25 Май 2018 г.

– Мерки
– Привеждане в съответствие с новите правила

14:30-15:00 Кафе пауза

15:00- 16:30
Дискусия и отговор на предварително зададени въпроси.