ЕКСПЕРТНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

ЕКСПЕРТНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО
19-ти Април 2018г.
гр. София, х-л „Легенди“

 

Уважаеми дами и господа,

Водени от идеята за достъпно и качествено обучение Ви представяме първото експертно обучение за обществени поръчки с акцент върху строителството от цикъла с тематични семинари „Обществените поръчки в областта на…“.

      Лектори на събитието са: г-жа Антоанета Първанова- дългогодишен и утвърден експерт по обществени поръчки и г-жа Пенка Николова- строителен инженер, с повече от 20 години опит в обществените поръчки , европейски програми и проекти.

Сега имате възможността да участвате в семинара само за 160лв. при записване до 31-ви Март 2018г.
Местата са ограничени.
Място: х-л „Легенди, София, Бул. Черни Връх 54-56

На участниците се издава удостоверение-сертификат по чл.140 ал.1 т.8 от ППЗОП.

Теодора Трифонова
/Организатор/

„Далинвест семинари“ ЕООД

Теми:
Антоанета Първанова:
1. Стойност на обществената поръчка. Прогнозиране и планиране на потребностите от обществени поръчки. Допустимо разделяне при възлагането. Изчисляване на прогнозната стойност и допустимо разделяне при възлагане на строителство.
2. Систематична свързаност в предметите на обществените поръчки. Обособени позиции: правила и изключения за възлагане. Начини на оповестяване.
3. Регулярни/периодично повтарящи се доставки или услуги: планиране и прогнозна стойност. Обявяване с опции или подновявания – възможни оповестявания.
4. Събиране на оферти с обява – индивидуални правила/субсидиарност.
5. Начини на възлагане на: проектиране, строителен и авторски надзор. Задължения, свързани с подизпълнители.
6. Нарушения по ЗОП и ППЗОП. Субекти на административно-наказателна отговорност. Делегиране на правомощия. Допускани грешки.

Инж. Пенка Николова:
1. Основни изисквания на законодателството в областта на строителството, имащи отношение към възлагането на обществени поръчки.
2. Как да спазим ЗОП, като защитим максимално интересите на възложителя – капани и решения. Риск от финансови корекции и тяхното минимизиране.
3. Възлагане на проектиране. Ролята на заданието за проектиране. Често допускани грешки.
4. Възлагане на консултантска услуга за строителен надзор. Ролята на инвеститорския контрол – съвместяване или разделяне.
5. Възлагане на строителство. Значение на техническата спецификация. Критерии за допустимост и за оценка – алтернативни решения. Пропуски при изготвяне на документацията – проект на договор, критерии за оценка, подбор и работа на комисия.
6. Контрол при изпълнението на договорите – Отговорни лица. Последствия при неизпълнение.

Начин на плащане: по банкова сметка на фирма:

„Далинвест семинари“ ЕООД
Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД
IBAN: BG68FINV91501016980852
BIC: FINVBGSF

Цената включва: такса участие, обучителни материали, работен обяд в ресторанта на хотел „Легенди“, кафе-паузи, удостоверение за преминато обучение.
• Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване, които са отделно от таксата за участие в обучението.

За повече информация: 0896 93 53 39- Теодора Трифонова (организатор)

Записване (регистрация)

Цена:

Ранно записване ( до 31-ви Март 2018г.)
160лв. при три и повече участници или 180 лв. до двама участници

Стандартно записване: (от 1-ви до 16-ти Април 2018 г.)
210 лв. при три и повече участници или 230 лв. до двама участници

Начин на записване

Изпратете на e-mail: trifonova@dalinvest-seminari.com или на тел: 0896 935 339,
заявка съдържаща информация за:
    1. броя на служителите;
    2. имена
    3. институция
    4. длъжност
    5. Данни за фактура

Крайният срок за записване е 16-ти Април 2018 г.
Участниците , които са подали заявка за участие следва да извършат плащането до една седмица от подаването на заявката, но не по-късно от три дни преди семинара.

ПРОГРАМА*

8:30-9:00 – Регистрация на участниците.

9:00- 10:30

– Стойност на обществената поръчка. Прогнозиране и планиране на потребностите от обществени поръчки. Допустимо разделяне при възлагането. Изчисляване на прогнозната стойност и допустимо разделяне при възлагане на строителство.
– Систематична свързаност в предметите на обществените поръчки. Обособени позиции: правила и изключения за възлагане. Начини на оповестяване.
– Регулярни/периодично повтарящи се доставки или услуги: планиране и прогнозна стойност. Обявяване с опции или подновявания – възможни оповестявания.
Лектор : Антоанета Първанова

10:30-11:00 Кафе пауза

11:00-12:30

– Събиране на оферти с обява – индивидуални правила/субсидиарност.
– Начини на възлагане на: проектиране, строителен и авторски надзор. Задължения, свързани с подизпълнители.
– Нарушения по ЗОП и ППЗОП. Субекти на административно-наказателна отговорност. Делегиране на правомощия. Допускани грешки.
Лектор Антоанета Първанова

12:30-13:30 Работен обяд в ресторанта на хотел „Легенди“.

13:30-15:00

– Основни изисквания на законодателството в областта на строителството, имащи отношение към възлагането на обществени поръчки.

– Как да спазим ЗОП, като защитим максимално интересите на възложителя – капани и решения. Риск от финансови корекции и тяхното минимизиране.
– Възлагане на проектиране. Ролята на заданието за проектиране. Често допускани грешки.
Лектор: инж. Пенка Николова

15:00-15:30 Кафе пауза.

15:30 -17:00 
– Възлагане на консултантска услуга за строителен надзор. Ролята на инвеститорския контрол – съвместяване или разделяне.
– Възлагане на строителство. Значение на техническата спецификация. Критерии за допустимост и за оценка – алтернативни решения. Пропуски при изготвяне на документацията – проект на договор, критерии за оценка, подбор и работа на комисия.
– Контрол при изпълнението на договорите – Отговорни лица. Последствия при неизпълнение. Дискусия
Лектор: инж. Пенка Николова

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.