Съответствие на процедурите по обществени поръчки с (GDPR) и ЗЗЛД

 

Уважаеми дами и господа,

Общият регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 или GDPR) започна да се прилага от 25 май тази година. Въпреки многобройните информационни кампании останаха много отворени въпроси и неясноти относно приложението на правилата в отделните сфери на дейност. С още по-голяма сила това важи за участието в процедури по обществени поръчки. Възложителите, кандидатите, участниците, експертната комисия и изпълнителят имат своята специфична роля и функция по отношение на личните данни, които се обработват в една обществена поръчка, както и по време на процедурата по нея. Изискванията са специфични и могат да се различават дори и във връзка с конкретния предмет на поръчката.

Ако сте чест участник в процедури за обществени поръчки или сте възложител по ЗОП, то този семинар е насочен именно към Вас и Вашата дейност. В темата „Съответствие на процедурите по обществени поръчки с  (GDPR) и ЗЗЛД “ нашият лектор – адв. д-р Ирена Георгиева –  ще се опита да обхване и обсъди с вас всички конкретни изисквания, които се създадоха съгласно нормативните промени, когато се обработват или предоставят данни, но през призмата на възлагането на поръчки.

До 15 Октомври 2018 г. можете да изпращaте конкретни въпроси (до два въпроса на участник), на които ще отговори по време на дискусионния модул от семинара.

Забележка: При актуализиране на нормативната уредба, лекторът ще направи коментар върху новите промени.

 

Теми и акценти:

Въведение в GDPR:

 • Основни цели на GDPR и разлики с досега приложимия режим. Обхват. Санкции. Сигнализиране и доказване на съответствие. Допълнителни права на ФЛ. Нови лица и нови отговорности. Постигане на съответствие с новата правна рамка.

Определяне действията по обработване на данни в процедура по ЗОП:

 • Цел на обработването. Правно основание за обработване. Срок на обработване. Изтриване. Видове субекти на данни. Определяна не ролите на администратор и обработващ

Задължения на възложителите и участниците като физически лица с достъп до лични данни – нови изисквания по GDPR и коментар на ЗЗЛД във връзка със ЗОП:

Възложителите като администратори на лични данни

 • Вътрешни политики – задължителни параметри. Технически и организационни мерки. Длъжностно лице по защита на данните.
 • Подготовка на документация по процедура за обществена поръчка, съобразена на изискванията за защита на личните данни.
 • Електронен ЕЕДОП—обработване на данни.
 • Разлика в третирането на данните на длъжностните лица, членовете на комисия и други представители на възложителя и останалите субекти на данни.
 • Предварителен анализ на поръчката на „етапа на проектирането“.

Права на участниците за защита на личните им данни в процедурите по обществени поръчки:

 • Право на информация (политики по чл. 13 GDPR) – кога се уведомяват субектите на данни в поръчката?
 • Право на корегиране
 • Правото да бъдеш забравен и др.

Изпълнителят и неговите права и задължения в процеса по възлагане:

 • Сключване на договор за обработване на данни – кога се налага? Параметри на договора. Задължения на страните. Стандартни клаузи и определения.

Сключени договори преди 25 Май 2018 г.

 • Мерки. Привеждане в съответствие с новите правила

Кодексите на поведение и ползата от тях

 • Улеснение за възложителя – сигурност за субектите на данни

Дискусия и отговор на предварително зададени въпроси.

Можете да изтеглите програмата на семинара от ТУК

Записване (регистрация)

Ранно записване ( до 30-ти Септември 2018г.)

160лв. при три и повече участници или 180 лв. до двама участници

Стандартно записване: (от 1-ви Октомври до 17-ти Октомври 2018 г.)

210 лв. при три и повече участници или  230 лв. до двама участници

Начин на записване

Изпратете на e-mail: trifonova@dalinvest-seminari.com или на тел: 0896 935 339,

заявка съдържаща информация за:

 1. броя на служителите;
 2. имена
 3. институция
 4. длъжност
 5. Данни за фактура

Крайният срок за записване е 17-ти Октомври 2018 г.

Начин на плащане: по банкова сметка на фирма:

„Далинвест семинари“ ЕООД

Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД

IBAN: BG68FINV91501016980852

BIC: FINVBGSF

Цената включва: такса участие, обучителни материали, работен обяд в ресторанта на хотел „Легенди“, кафе-паузи, удостоверение за преминато обучение.

 • Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване, които са отделно от таксата за участие в обучението.

За повече информация: 0896 93 53 39- Теодора Трифонова (организатор)

Участниците , които са подали заявка за участие следва да извършат плащането до една седмица от подаването на заявката, но не по-късно от три дни преди семинара.

ПРОГРАМА*

8:30-9:00
Регистрация на участниците.

9:00- 10:30
Въведение в GDPR:

 • Основни цели на GDPR и разлики с досега приложимия режим. Обхват. Санкции. Сигнализиране и доказване на съответствие. Допълнителни права на ФЛ. Нови лица и нови отговорности. Постигане на съответствие с новата правна рамка.

Определяне действията по обработване на данни в процедура по ЗОП:

 • Цел на обработването. Правно основание за обработване. Срок на обработване. Изтриване. Видове субекти на данни. Определяна не ролите на администратор и обработващ

10:30-11:00 Кафе пауза

11:00-12:00
Задължения на възложителите и участниците като физически лица с достъп до лични данни – нови изисквания по GDPR и коментар на ЗЗЛД във връзка със ЗОП:

Възложителите като администратори на лични данни

 • Вътрешни политики – задължителни параметри. Технически и организационни мерки. Длъжностно лице по защита на данните.
 • Подготовка на документация по процедура за обществена поръчка, съобразена на изискванията за защита на личните данни.
 • Електронен ЕЕДОП—обработване на данни.
 • Разлика в третирането на данните на длъжностните лица, членовете на комисия и други представители на възложителя и останалите субекти на данни.
 • Предварителен анализ на поръчката на „етапа на проектирането“.

Права на участниците за защита на личните им данни в процедурите по обществени поръчки:

 • Право на информация (политики по чл. 13 GDPR) – кога се уведомяват субектите на данни в поръчката?
 • Право на корегиране
 • Правото да бъдеш забравен и др.

12-13:00 Обяд

13:00-14:30
Изпълнителят и неговите права и задължения в процеса по възлагане:

 • Сключване на договор за обработване на данни – кога се налага? Параметри на договора. Задължения на страните. Стандартни клаузи и определения.

Сключени договори преди 25 Май 2018 г.

 • Мерки. Привеждане в съответствие с новите правила

Кодексите на поведение и ползата от тях

 • Улеснение за възложителя – сигурност за субектите на данни

14:30-15:00 Кафе пауза

15:00- 16:30
Дискусия и отговор на предварително зададени въпроси.