Семинар „Съответствие на счетоводната дейност и услуги с новия Регламент за защита на личните данни (GDPR)“

Уважаеми дами и господа,

Новият Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 или GDPR) започна да се прилага от 25 май тази година. Подготовката на бизнеса тече отдавна, но въпреки това остават много отворени въпроси и неясноти относно новите правила и тяхното специфично приложение в отделните сфери на дейност. Това се отнася в голяма степен и за счетоводните услуги, където различните потоци от данни се обработват по различни правила в зависимост от това дали отделните организации използват свои служители или тези услуги са прехвърлени на външно предприятие.

Този семинар е насочен към всички счетоводители, счетоводни кантори и други организации, които предлагат извършването на счетоводни дейности. В темата „Съответствие на счетоводната дейност и услуги с новия Регламент за защита на личните данни (GDPR)“ нашият лектор – адв. д-р Ирена Георгиева – ще се опита да обхване и обсъди с Вас всички конкретни изисквания, които GDPR създава, когато се обработват или предоставят данни, но през фокуса на счетоводните дейности. Докато все още няма натрупана практика по приложението на GDPR можем само да анализираме и разучаваме общите му текстове и изисквания. Въпреки това, правилата задават ясната посока, която всички, занимаващи се с пейрол услуги, ТРЗ и други счетоводни дейности трябва също задължително да следват. Конкретни мерки и правила трябва да се спазват за да се осигури съответствие между правните рамки.

Д-р Ирена Георгиева е дългогодишен експерт по лични данни и познава добре нуждите на отделните организации. В нашия семинар тя ще хвърли мост между новата правна рамка за защита на личните данни и счетоводните услиуи и ще разясни спорните моменти в правните текстове. До 10 юни 2018 г. тя ще очаква и Вашите конкретни въпроси (до два въпроса на участник), на които ще отговори по време на дискусионния модул от семинара.

Сега имате възможността да участвате в семинара само за 160лв. при записване до 28-ми Май 2018г.

Местата са ограничени.

Място: х-л „Легенди, София, бул. „Черни Връх“ 54-56

Теми:

 Въведение в GDPR.

Какво представлява GDPR и какви са разликите с досегашната уредба?

 • Обхват на приложение
 • Санкции
 • Сигнализиране и доказване на съответствие
 • Допълнителни права на субектите на данни
 • Нови лица и отговорности
 • Стъпки за постигане на съответствие с новата правна рамка

Определяне действията по обработване на данни .

 • Цели
 • Правни основания за обработване
 • Срок на обработване
 • Изтриване
 • Видове субекти на данни

Права и задължения на страните по счетоводните услуги, съгласно GDPR.

 

Счетоводителите – администратори или обработващи лични данни. Разграничение

 

 • Администратори и обработващи – функции и отговорности
 • Вътрешни политики
 • Технически и организационни мерки
 • Обработка на чувствителни данни
 • Оценка на въздействие – кога е задължителна?
 • Длъжностно лице по защита на данните
 • Установяване на нарушения и реакция

 

 Права на субектите на данни

 • Право на информация – как се съхраняват и кога се изтриват данните
 • Право на поправка
 • Правото да бъдеш забравен
 • Съгласие за обработване
 • Реакция при искане от страна на субектите на данни
 • Разлика между клиенти и служители

 

 Договор за обработване на данни

 • Периметри на договора
 • Задължения на страните
 • Стандартни клаузи и определения

 

Мерки за съответствие.

 • Анализ и привеждане в съответствие с новите правила

 

Дискусия и отговор на предварително зададени въпроси

Лектор: д-р Ирена Георгиева

Записване (регистрация)

Цена:
Стандартно записване: (до 13-ти Юни 2018 г.)

 • 100 лв. за участник.

Цената включва: такса участие, обучителни материали, работен обяд в ресторанта на хотел „Легенди“, кафе-паузи, удостоверение за преминато обучение.

 • Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване, които са отделно от таксата за участие в обучението.

Начин на записване

Изпратете на e-mail: trifonova@dalinvest-seminari.com или на тел: 0896 935 339,

Заявка в свободен текст съдържаща информация за: имена на участниците, институция, длъжност, данни за фактура и телефон за обратна връзка

Крайният срок за записване е 13-ти Юни 2018 г.

Участниците , които са подали заявка за участие следва да извършат плащането до една седмица от подаването на заявката, но не по-късно от три дни преди семинара.

 

ПРОГРАМА*

„Съответствие на счетоводната дейност и услуги с новия Регламент за защита на личните данни (GDPR)“

8:30-9:00  Регистрация на участниците.

9:00- 10:00

GDPR и процедурите по обществени поръчки – допирни точки.

 Въведение в GDPR .

Какво представлява GDPR и какви са разликите с досегашната уредба

–          Обхват на приложение

–          Санкции

–          Сигнализиране и доказване на съответствие

–          Допълнителни права на субектите на данни

–          Нови лица и отговорности

–          Стъпки за постигане на съответствие с новата правна рамка

10:00-10:30  Кафе пауза

10:30-12:00

Определяне действията по обработване на данни

–          Цели

–          Правни основания за обработване

–          Срок на обработване

–          Изтриване

–          Видове субекти на данни

Права и задължения на страните по счетоводните услуги, съгласно GDPR .

Счетоводителите – администратори или обработващи лични данни. Разграничение.

–          Администратори и обработващи – функции и отговорности

–          Вътрешни политики

–          Технически и организационни мерки

–          Обработка на чувствителни данни

–          Оценка на въздействие – кога е задължителна?

–          Длъжностно лице по защита на данните

–          Установяване на нарушения и реакция

12-13:00  Обяд

13:00-14:30

Права на субектите на данни

–          Право на информация – как се съхраняват и кога се изтриват данните

–          Право на поправка

–          Правото да бъдеш забравен

–          Съгласие за обработване

–          Реакция при искане от страна на субектите на данни

–          Разлика между клиенти и служители

 

Договор за обработване на данни

–          Периметри на договора

–          Задължения на страните

–          Стандартни клаузи и определения

14:40-15:00  Кафе пауза

15:00- 16:30

Мерки за съответствие

–          Анализ и привеждане в съответствие с новите правила

Дискусия и отговор на предварително зададени въпроси.