Уважаеми колеги, 

Дал Инвест Консултантс Ви уведомява, че поради настъпилата обстановка на повишен брой заразени с Ковид-19 лица, обучението предвидено за 5 и 6.11.2020г. се отменя, като същото ще бъде проведено онлайн на 26 и 27.11.2020г.

ПОКАНА 

Експертно обучение на тема: 

Подготовка, провеждане и участие в обществени поръчки чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). 

0506 Ноември 2020г./ четвъртък и петък/ 

х-л „ZOO SOFIA“, бул. „Симеоновско шосе“ №6 

 Програмата можете да видите ТУК

Лектори: 

 Евгения Такева  бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД– член на обединение Консорциум ЕОП- разработчик на ЦАИС ЕОП/  

Важно! Обучението се предлага в отделни модули: 

Модул №1 – 05.11.2020 /четвъртък/ – начинаещи ( въвеждащо обучение с акцент на основните функционалности на ЦАИС ЕОП. Препоръчва се за експерти с никакви или базови познания със системата) 

Модул №2 – 06.11.2020 / петък/ – напреднали ( анализ и коментар на функционалностите в ЦАИС ЕОП. Подробно изложение на работа с модул „Оценка“ , работа с обществена поръчка на обособени позиции и др. Препоръчва се за експерти, които имат опит със системата) 

Модул №1 – 05.11.2020 /четвъртък/ – начинаещи: 

Част 1: Въведение в ЦАИС ЕОП. Модули и функционалности. Потребителски профили, права и роли (роля на Администратор, Служител, създаване на роля). Работа с регистъра на обществените поръчки. Създаване и подготовка на обществена поръчка. Дефиниране на изисквания към участниците и подготовка на ценови образец от тип „списък с артикули“ в системата. 

Част 2: Подготовка и обявяване на обществена поръчка като възложител – продължение. Обявяване на поръчка през системата. Участие в поръчка като стопански субект. Създаване и подготовка на оферта.  

Част 3: Подаване на искане за разяснение. Подаване на оферта. Отваряне и оценка на подадените оферти. Работа на оценителната комисия. Публикуване на протокол в Профила на купувача. Комуникация с участниците и предоставяне на допълнителна информация. 

Част 4: Отваряне на ценовите предложения и приключване на работата на комисията. Решение на Възложителя и избор на изпълнител. Бизнес процеси в ЦАИС различни от процедури за възлагане на поръчки. Публикуване на пазарни консултации. 

Стойността за участие в Модул №1 05.11.2020 /четвъртък/ – начинаещи е : 

– 185 лв. за един до двама записани участници; 

– 155лв. за трима или повече записани участници;  

*Цената е  крайна и не подлежи на облагане с ДДС. 

Цената включва: такса участие, обучителни материали, 2 бр. кафе паузи , обяд, учебни материали, удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП. 

Модул №2 – 06.11.2020 / петък/ – напреднали 

Част 1: Обществена поръчка с обособени позиции – създаване в ЦАИС и характерни особености. Разлики между обществена поръчка с и без обособени позиции. Дефиниране на изисквания с и без част „Общи изисквания“. Работа с шаблони на изисквания. Често допускани грешки при създаването и дефинирането на поръчки в ЦАИС. 

Част 2: Настройки на етапа, критерий за възлагане „качество-цена“. Примери за въвеждане на методика за оценка. Допълнителни функционалности и важни моменти: Промени, изменения и прекратяване по публикувани поръчки. Рамково споразумение и други техники за възлагане. 

Стойността за участие в Модул №2 – 06.11.2020 / петък/ – напреднали е : 

– 119 лв. за един до двама записани участници; 

–  99 лв. за трима или повече записани участници;  

*Цената е  крайна и не подлежи на облагане с ДДС. 

Цената включва: такса участие, обучителни материали, 1 бр. кафе пауза , учебни материали, удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП. 

За участие в двата модула (05-06.11.2020) 

Внимание! Можете да заявите участие за всичките модули в семинара ( за начинаещи и напреднали) при следните цени: 

– 280 лв. за един до двама записани участници; 

– 250 лв. за трима или повече записани участници;  

Цената включва: такса участие, обучителни материали, 3 бр. кафе пауза , обяд, учебни материали, удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП, резюме с най-важните акценти от обучението. 

Начин на записване 

Изпратете на e-mail: events@dalinvest-consultants.com или на тел: 0896 935 339, заявка  свободен текст съдържаща информация за:
    1. Брой на участниците;

    2. Имена и имейл за връзка за изпращане на материалите от обучението;

    3. Данни за фактура ( име на организацията, ЕИК, рег. по ДДС – ако е приложимо, адрес, МОЛ) 

   4. Телефон за връзка 

Крайният срок за записване е 3-ти ноември 2020 г. 
Начин на плащане: по банкова сметка на фирма: 

„ДалИнвест Консултантс“ ЕООД
Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД
IBAN: BG20FINV91501017392608
BIC: FINVBGSF 

Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване, които са отделно от таксата за участие в обучението.

За повече информация: 0896 93 53 39 – Т. Трифонова или на www.dalinvest-consultants.com