НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“; „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; “ВЪТРЕШЕН ОДИТ”

 

ПОКАНА 

Експертно обучение на тема:

Специфики при изготвянето на документация за възлагане на обществена поръчка

13-ти Декември 2019г./ петък/

х-л „Силвър“, бул. „Симеоновско шосе“ №6

 

Лектор: Цветелина Василева / експерт обществени поръчки/

 

Програмата може да видите ТУК.

 

Акценти:

  1. Специфични изисквания при създаване на технически спецификации:

– Технически спецификации при строителство.

– Техничеки спецификации при доставки.

– Технически спецификации при услуги.

  1. Най-често допускани нарушения при утвърждаване на технически изискания.
  2. Задължения на възложителя при избор на критерии за подбор.
  3. Задължения на възложителя при създаване на методика за оценка на предложенията.

– Най -често допускани нарушения при определяне на критерии за подбор и методика за оценка на офертите- актуална практика на КЗК и ВАС

Стойността на пакета за участие е :

  •  До двама участници – 119 лв. ( за участник)
  •  При 3-ма или повече участници – 99лв.

 

* Цените са крайни, не се начислява ДДС.

Начин на записване

Изпратете на e-mail: trifonova@dalinvest-consultants.com или на тел: 0896 935 339, заявка съдържаща информация за:
    1. броя на служителите;
    2. имена
    3. институция
    4. длъжност
    5. данни за фактура

  1. телефон за връзка

Крайният срок за записване е 11-ти Декември 2019 г.
Начин на плащане: по банкова сметка на фирма:

„Далинвест семинари“ ЕООД
Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД
IBAN: BG68FINV91501016980852
BIC: FINVBGSF

Цената включва: такса участие, обучителни материали, кафе-паузa, удостоверение за преминато обучение.
• Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване, които са отделно от таксата за участие в обучението.

За повече информация: 0896 93 53 39- Теодора Трифонова (организатор) или на dalinvest-consultants.com