НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“; „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; “ВЪТРЕШЕН ОДИТ”

ПОКАНА

целодневно обучение на тема:

Новите моменти в обществените поръчки и налагането на финансови корекции

 

14-ти Октомври 2019г./ понеделник/

х-л „Силвър“, бул. „Симеоновско шосе“ №6

Лектори:

Радослав Недялков /главен одитор в ИА ОСЕС/

Цветелина Василева / експерт обществени поръчки/

Антоанета Първанова / експерт обществени поръчки/

Програмата можете да видите ТУК.

Акценти:

  • Новата методология на ЕК за налагане на финансови корекции от 14.05.2019 г. Съществените промени в подхода на ЕК при налагане на финансови корекции за нарушения в областта на обществените поръчки.
  • Често допускани грешки при възлагането на обществени поръчки, водещи до налагане на финансови корекции. Практиките на Европейската комисия, Европейската сметна палата и ОЛАФ при извършване на проверки и налагане на финансови корекции. Съдебни практики при обжалването на наложени финансови корекции. Как да предотвратим налагането на финансови корекции.

/ Радослав Недялков – ИА ОСЕС/

  • Предизвикателствата на електронната платформа. Действия на възложителя и участника. Привличане на трети лица и подизпълтител. Способи за комуникация.

/Цветелина Василева/

  • Видове нарушения при възлагане на обществените поръчки. Нови административно-наказателни състави. Пропуски и допускани грешки при възлагане на периодично повтарящите се обществени поръчки.

/Антоанета Първанова/

Стойността на пакета за участие е :

  • Ранно записване (до 20-ти Септември 2019г.) – 280 лв. При 3-ма или повече участници – 230лв. за участник
  • Стандартно записване ( от 21-ви Септември до 11-ти Октомври 2019г.) – 330 лв. При 3-ма или повече участници – 280лв.
  • Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване

Начин на записване

Изпратете на e-mail: trifonova@dalinvest-consultants.com или на тел: 0896 935 339,
заявка съдържаща информация за:
1. броя на служителите;
2. имена
3. институция
4. длъжност
5. данни за фактура

  1. телефон за връзка

Крайният срок за записване е 11-ти Октомври 2019 г.
Начин на плащане: по банкова сметка на фирма:

„Далинвест семинари“ ЕООД
Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД
IBAN: BG68FINV91501016980852
BIC: FINVBGSF

Цената включва: такса участие, обучителни материали, кафе-паузи, обяд удостоверение за преминато обучение.
• Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване, които са отделно от таксата за участие в обучението.

За повече информация: 0896 93 53 39- Теодора Трифонова (организатор) или на dalinvest-consultants.com