Практическо обучение по закона за мерките срещу изпирането на пари

 

8-ми Май 2019г.

х-л „Легенди“, бул. „Черни връх“ №54-56

Лектор: адв. Димитър Добрев

Акценти:

 • Съставяне на вътрешни правила;
 • Декларирането на действителен собственик;
 • Защитата на лични данни при изпълнение по ЗМИП с оглед изискванията на
 • На обучението участниците ще получат
 • Примерни ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
 • Примерно УВЕДОМЛЕНИЕ за ПОВЕРИТЕЛНОСТ при обработване на данни по ЗМИП

ПРОГРАМА – ОБУЧЕНИЕ

Обучението има за цел да даде на разбираем език какви са нормативните изисквания относно контрола и предотвратяване изпирането на пари. Основен акценти на събитието са Оценката на риска и комплексната проверка и тяхната практическа приложимост. Ключов момент ще бъде поставен върху съставянето на вътрешни правила по ЗМИП, включително предоставянето на примерен текст. Специално внимание ще бъде обърнато и на декларирането на действителните собственици в съответните регистри, като бъдат дадени практически насоки в тази връзка. На последно място, но съвсем не по значение, обучението цели да предостави на участниците някои теоретични познания и практични съвети как обработването на лични данни при изпълнение на задълженията по ЗМИП да е съобразено с дължимата защита на Общия регламент за защита на данни (GDPR).

Стойността на пакета за участие е :

 • Ранно записване (до 21-ви Април 2019г.) – 140 лв. При 3-ма или повече участници – 120лв.
 • Стандартно записване ( от 22-ри Април до 5-ти Май 2019г.) – 180 лв. При 3-ма или повече участници – 160 лв.

Начин на записване

Изпратете на e-mail: trifonova@dalinvest-consultants.com или на тел: 0896 935 339,
заявка съдържаща информация за:

 1. броя на служителите;
 2. имена
 3. институция;
 4. длъжност;
 5. данни за фактура;
 6. телефон за връзка

Крайният срок за записване е 5-ти Май 2019 г.
Начин на плащане: по банкова сметка на фирма:

„Далинвест семинари“ ЕООД
Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД
IBAN: BG68FINV91501016980852
BIC: FINVBGSF

Цената включва: такса участие, обучителни материали, работен обяд, кафе-паузи, удостоверение за преминато обучение.
• Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване, които са отделно от таксата за участие в обучението.

За повече информация: 0896 93 53 39- Теодора Трифонова (организатор) или на dalinvest-consultants.com