Регистрация за експертно обучение: „Практически анализ на правилата за възлагане на ЗОП и ППЗОП. Коментар на практиката от КЗК. Ключови компетенции при управление на европейски програми и проекти.“ – 15-16 юни 2017 г.