ПОКАНА

Уебинар на тема:

Подготовка, провеждане и участие в обществени поръчки чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) за училища и детски градини.

9-ти Април 2021г./  петък/

Уебинара ще се проведе в реално време през платформата zoom.us

 Програмата можете да видите ТУК

Лектори:

Теодора Трифонова  юрист, експерт по обществени поръчки

Важно! Обучението е предназначено за напълно начинаещи лица, които нямат опит в системата:

Модул №1 – 09.04.2021 /петък/ – начинаещи:

Част 1: Въведение в ЦАИС ЕОП. Модули и функционалности. Потребителски профили, права и роли (роля на Администратор, Служител, създаване на роля). Работа с регистъра на обществените поръчки. Създаване и подготовка на обществена поръчка. Дефиниране на изисквания към участниците и подготовка на ценови образец от тип „списък с артикули“ в системата.

Част 2: Подготовка и обявяване на обществена поръчка като възложител – продължение. Обявяване на поръчка през системата. Участие в поръчка като стопански субект. Създаване и подготовка на оферта.

Част 3: Подаване на искане за разяснение. Подаване на оферта. Отваряне и оценка на подадените оферти. Работа на оценителната комисия. Публикуване на протокол в Профила на купувача. Комуникация с участниците и предоставяне на допълнителна информация.

Част 4: Отваряне на ценовите предложения и приключване на работата на комисията. Решение на Възложителя и избор на изпълнител. Бизнес процеси в ЦАИС различни от процедури за възлагане на поръчки. Публикуване на пазарни консултации.

Стойността за участие в Модул №1– 09.04.2021 /петък/ – начинаещи е :

– 149 лв. за участник при записани един до двама участници;

– 119 лв. за участник при записани трима или повече  участници;

*Цената е  крайна и не подлежи на облагане с ДДС.

Цената включва: такса участие, удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

Важно!!! След провеждане на обучението, участникът има право на 3 безплатни консултации по подготовка и провеждане на обществени поръчки през ЦАИС ЕОП, както и на преференциални цени за изготвяне на документация и провеждане на обществена поръчка.

За повече информация: 0896 935 339

Начин на записване

Изпратете на e-mail: events@dalinvest-consultants.com или на тел: 0896 935 339,
заявка  свободен текст съдържаща информация за:

  1. Брой на участниците;
  2. Имена и имейл за връзка за изпращане на материалите от обучението;
  3. Данни за фактура ( име на организацията, ЕИК, рег. по ДДС – ако е приложимо, адрес, МОЛ) ;
  4. Телефон за връзка;

Крайният срок за записване е 8-ми април 2021 г. 
Начин на плащане: по банкова сметка на фирма:

„ДалИнвест Консултантс“ ЕООД
Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД
IBAN: BG20FINV91501017392608
BIC: FINVBGSF

Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване, които са отделно от таксата за участие в обучението.

За повече информация: 0896 93 53 39 – Т. Трифонова или на www.dalinvest-consultants.com