„Съответствие на онлайн търговията с правните рамки на защитата на конкуренцията и потребителите и защитата на личните данни“

 ПОКАНА

Обучителен семинар

„Съответствие на онлайн търговията с правните рамки на защитата на конкуренцията и потребителите и защитата на личните данни“

22.02.2019/ Петък/, х-л „Силвър“
гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №6

Лектори: адв. д-р Ирена Георгиева и адв. Мария Папазова

Програмата на събитието можете да видите ТУК

ТЕМИ:

Как да бъде Вашия онлайн магазин в съответствие с нормативните изисквания

 • Кои са основните изисквания към онлайн магазина съгласно Закона за защита на потребителите, Закона за защита на конкуренцията и Закона за електронната търговия и защо е важно да ги съобразявате (санкции, други административни мерки и искове за обезщетения срещу нарушителите)
 • Какви са изискванията на новия Регламент 2018/302 за необосновано блокиране на клиентите на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националност, местопребиване и място на установяване на клиентите във вътрешния пазар (Geo-Blocking Regulation)
 • Каква информация трябва да предоставите на потребителите, какво трябва да съдържат общите условия и къде е тяхното място
 • Кои са основните форми на нелоялни търговски практики съгласно ЗЗП и нелоялна конкуренция съгласно ЗЗК
 • Кога една реклама е заблуждаваща и как да я избягвате; може ли да правите сравнителна реклама и как;
 • При какви условия може да провеждате Вашите промоции – формиране на цените, допустими периоди, начин на обявяване
 • Какви промени в правната уредба на онлайн търговията може да очакваме и кога – санкциите, други принудителни административни мерки, начини на разследване, отношения с онлайн платформите за търговия, други.

Онлайн търговците в отношенията им с доставчици, производители и конкуренти

 • Отношения с доставчици и производители – за какво трябва да внимавате и какво е допустимо, когато се договаряте с тях (ограничения в цените за препродажба, клаузи за ексклузивитет и неконкуриране, други форми на договаряне), как да се защитите при търговски партньор с по-силна пазарна позиция
 • Има ли опасност онлайн търговците да участват в забранено споразумение (картел) – какви са новите форми на картел на дигиталния пазар, как и кога може да бъде разкрит, опасност от санкция до 10% от общия оборот и искове за обезщетения
 • Какво може да очакваме като промени в нормативната уредба и практиката на регулаторните органи и съда в ЕС и България

Кратко въведение в GDPR и защо онлайн търговията трябва да спазва правилата на личните данни

 • Основни цели на GDPR и разлики с досега приложимия режим по Директива 95/46/ЕО. Обхват. Санкции. Сигнализиране и доказване на съответствие. Допълнителни права на ФЛ. Нови лица и нови отговорности. Постигане на съответствие с новата правна рамка.
 • Мерки. Привеждане в съответствие с новите правила
 • Фигурите на администратор и обработващ данни
 • Договор за обработка на данни

Онлайн търговията и задълженията на търговците в областта на личните данни

 • Основна документална подготовка
 • Политика за защита на личните данни – съдържание
 • Бисквитки – в кои случаи се изисква съгласие
 • Директен маркетинг – възможни варианти
 • Разположение на документи на сайта

Дискусия и отговор на предварително зададени въпроси

ЗА ЛЕКТОРИТЕ:

Адв. Мария Папазова е експерт, с повече от 15 години опит в областта на правото за защита на конкуренцията и правото за защита на потребителите, който тя придобива, първо, като експерт в Комисия за защита на конкуренцията и в последствие като консултант. В своята практика, тя предоставя консултации по широка гама от въпроси и в двете области на клиенти от различни икономически сектори, включително онлайн търговци. Адвокат Папазова е завършила е право в Софийски университет “Св. Климент Охридски” (Магистър по право, 1998 г.). Специализацията си в областта на правото за защита на конкуренцията получава във Friedrich-Alexander Universität Erlangen Nürnberg, Нюрнберг, Германия (LL.M., 2003 г.) и в последствие разширява със стаж в Главна дирекция “Конкуренция” на Европейската комисия и квалификация по Икономика за право за защита на конкуренцията (Economics for Competition Law, 2013 г.) в King’s College, Лондон, Великобритания.

Адвокат Папазова е автор на множество статии и публикации в международни и български издания по различни теми от областта на защитата на конкуренцията и правата на потребителите.

Адв. д-р Ирена Георгиева е с повече от 15 години опит в консултирането по проблеми в областта на обществените поръчки и регулацията за защита на данните. Експертизата и практиката в тези регулаторни области и позволяват да консултира клиенти от различни отрасли на местния пазар и да им предоставя конструктивни решения и съвети. Д-р  Георгиева е завършила право в Софийския университет “Св. Климент Охридски“. Докторската си степен получава от университета в Грьонинген, Холандия, като защитава дисертация на тема обществени поръчки и корупция .

Адв. Георгиева  е автор и на множество публикации в специализирани и неспециализирани медии в областта на обществените поръчки, публично-частното партньорство, защитата на личните данни. Тя участва в много професионални семинари и дискусии в областта на обществените поръчки. Често е гост-лектор на кръгли маси и срещи на високо равнище по въпросите за обществените поръчки.

Цената включва: такса участие, обучителни материали, работен обяд в ресторанта на хотел „Силвър“, кафе-паузи, удостоверение за преминато обучение.

Стойността на пакета за участие е :

 • Стандартно записване ( до 20-ти февруари 2019г.) – 150 лв. за участник.
 • Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване

Начин на записване

Изпратете на e-mail: trifonova@dalinvest-consultants.com или на тел: 0896 935 339,
заявка съдържаща информация за:
1. Име и фамилия
2. Данни за фактура
3. Телефон за връзка

Крайният срок за записване е 20-ти Февруари 2019 г.
Начин на плащане: по банкова сметка на фирма:

„Далинвест семинари“ ЕООД
Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД
IBAN: BG68FINV91501016980852
BIC: FINVBGSF

Цената включва: такса участие, обучителни материали, работен обяд, кафе-паузи, удостоверение за преминато обучение.

• Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване, които са отделно от таксата за участие в обучението.

За повече информация: 0896 93 53 39- Теодора Трифонова (организатор) или на dalinvest-consultants.com