ПОКАНА

Уебинар на тема:

Специфики при изготвянето на жалба пред КЗК и ВАС. Коментар на последните промени в ЗОП.

19-ти февруари 202./ петък/

Уебинара ще се проведе в реално време през платформата zoom.us

 Програмата можете да видите ТУК

 

Лектори:

 Цветелина Василева – юрист, експерт по обществени поръчки.

АКЦЕНТИ:

Правото за обжалване на решения на възложителя :

– срок за подаване на жалба;

– доказване на правен интерес;

– активна легитимация на жалбоподателя;

– формални реквизити на жалбата;

– обжалване на действия и бездействия на възложител;

– временна мярка спиране и суспензивен ефект на жалбата;

– възможни нарушения при откриване на процедура;

– възможни нарушения при провеждане на процедура и обжалване на решението за класиране и избор на изпълнител;

– нарушения свързани с действия или бездействия на помощния орган;

– формални нарушения допуснати от участника;

– възможни нарушения при прекратяване на процедура;

– производство пред КЗК и ВАС;

Актуални изменения в ЗОП:

-решение за откриване на процедура;

– внасяне на промени в обявлението и документацията за участие;

-лично състояние на участника;

-методика за оценка на офертите;

– провеждане на процедура събиране на оферти с обява;

– изменение на договор;

 

Стойността за участие  :

199 лв. за участник при записани един до двама участници;

– 149 лв. за участник при записани трима или повече  участници;

*Цената е  крайна и не подлежи на облагане с ДДС.

Цената включва: такса участие, удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

 

Начин на записване

Изпратете на e-mail: events@dalinvest-consultants.com или на тел: 0896 935 339,
заявка  свободен текст съдържаща информация за:
1. Брой на участниците;
2. Имена и имейл за връзка за изпращане на материалите от обучението;
3. Данни за фактура ( име на организацията, ЕИК, рег. по ДДС – ако е приложимо, адрес, МОЛ)

  1. Телефон за връзка

 

Крайният срок за записване е 17-ти февруари 2021 г. 
Начин на плащане: по банкова сметка на фирма:

„ДалИнвест Консултантс“ ЕООД
Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД
IBAN: BG20FINV91501017392608
BIC: FINVBGSF

 

За повече информация: 0896 93 53 39 – Т. Трифонова или www.dalinvest-consultants.com