НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ; „РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БОЛНИЧНИ АПТЕКИ

ПОКАНА

уебинар на тема:ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОНКУРЕНТЕН ИЗБОР ПО СКЛЮЧЕНИ РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ ПРЕЗ ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН ЗА ПОКУПКИ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

23-ти Април 2021г./ петък/ 

Времетраене: от 09:30ч. до 15:00ч.

Начин на провеждане – онлайн през  https://zoom.us/

Програмата можете да видите тук

Лектор:

Теодора Трифонова / юрист, експерт по обществени поръчки/

 • По време на обучението ще бъде представена практическата гледна точка на провеждане на процедура по вътрешноконкурентен избор и електронен търг, съгласно ЗОП и указанията дадени от Министерство на здравеопазването.
 • Всеки участник има право да зададе предварително до 3 бр. въпроси до 20.04.2021г., на които ще бъде отговорено по време на обучението.

Теми:

Модул №1 – Въведение

 • Регистрация и работа с платформата на ЦОП към МЗ.
 • Вход, управление на профила. Разлики при работа с платформата на ЦОП към МЗ и ЦАИС ЕОП.

Модул №2 – Обявяване на процедура по вътрешноконкурентен избор. – Провеждане  и приключване на процедурата.

 • Изготвяне на покана и проект на договор – минимално изискуемо съдържание;
 • Обявяване в платформата на ЦОП към МЗ;
 • Назначаване на комисия за разглеждане на постъпили оферти. Действия на комисията. Искане на допълнителни документи.

Модул №3 – Електронен търг

 • Изготвяне на покана за електронен търг и провеждане.
 • Приключване работата на комисията.
 • Решение за избор на изпълнител
 • Сключване/ прекратяване на договори. Кога и при какви предпоставки?
 • Дискусия.

Стойността на пакета за участие е :

 • – 119 лв. за участник. Цената е крайна и не подлежи на облагане с ДДС.  

Начин на записване

Изпратете на e-mail: events@dalinvest-consultants.com или на тел: 0896 935 339,
заявка съдържаща информация за:
1. брой на служителите;
2. имена
3. институция
4. длъжност
5. данни за фактура

 1. телефон за връзка и имейл на участниците.

Крайният срок за записване е 20-ти Април 2021 г.
Начин на плащане: по банкова сметка на фирма:

„Дал Инвест Консултантс“ ЕООД
Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД
IBAN: BG20FINV91501017392608
BIC: FINVBGSF

Цената включва: такса участие, обучителни материали и удостоверение за преминато обучение.

За повече информация: 0896 93 53 39- Теодора Трифонова  или на dalinvest-consultants.com

 

* Забележка: Обучението се провежда при минимум записани 15 участници. При по-малко записани организаторът има право да отмени или отложи обучението след предварително уведомяване на записалите се участници.

** Мнението на лектора изразено по време на обучението не ангажира никоя институция и представлява само и единствено неговото експерно виждане по обсъжданите теми.