ПОКАНА Уебинар на тема: Подготовка, провеждане и участие в обществени поръчки чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). 26–27 Ноември 2020г./ четвъртък и петък/ Уебинара ще се проведе в реално време през платформата zoom.us  Програмата можете да видите ТУК Лектори:  Евгения Такева – бизнес…

Уважаеми колеги,  Дал Инвест Консултантс Ви уведомява, че поради настъпилата обстановка на повишен брой заразени с Ковид-19 лица, обучението предвидено за 5 и 6.11.2020г. се отменя, като същото ще бъде проведено онлайн на 26 и…

ПОКАНА  Експертно обучение на тема:  Подготовка, провеждане и участие в обществени поръчки чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Практически коментар на предстоящите промени в ЗОП.  17-18 Септември 2020г./ четвъртък и петък/…

ПОКАНА ОНЛАЙН СЕМИНАР : Подготовка, провеждане и участие в обществени поръчки през Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) 05-ти Юни 2020г./ петък/ Програмата можете да видите ТУК. Лектори: ЕВГЕНИЯ ТАКЕВА – бизнес…

  ПОКАНА  ОНЛАЙН СЕМИНАР :  Подготовка и провеждане и участие в обществени поръчки през Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)   10-ти Април 2020г./ петък/  Програмата можете да видите ТУК.  Лектори:  ЕВГЕНИЯ ТАКЕВА – бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД–…

    ПОКАНА   Експертно обучение на тема: ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ. ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ   6-ти Март 2020г./ петък/ х-л „Силвър“, бул. „Симеоновско шосе“ №6   Времетраене:…

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“; „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; “ВЪТРЕШЕН ОДИТ” ПОКАНА  Целодневно обучение на тема: Новите моменти в обществените поръчки и налагането на финансови корекции  29-ти Ноември…

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“; „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; “ВЪТРЕШЕН ОДИТ”   ПОКАНА  Експертно обучение на тема: Специфики при изготвянето на документация за възлагане на обществена поръчка 13-ти…

Специфики при изготвянето на технически спецификации, критерии за подбор и методика за оценка в обществените поръчки

Сега можете да се възползвате от преференциална цена от  99 лв.   Акценти: Специфични изисквания при създаване на технически спецификации: Технически спецификации при строителство. Техничеки спецификации при доставки. Технически спецификации при услуги. Най-често допускани нарушения…

Практическо обучение по закона за мерките срещу изпирането на пари

  8-ми Май 2019г. х-л „Легенди“, бул. „Черни връх“ №54-56 Лектор: адв. Димитър Добрев Акценти: Съставяне на вътрешни правила; Декларирането на действителен собственик; Защитата на лични данни при изпълнение по ЗМИП с оглед изискванията на…