НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“; „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; “ВЪТРЕШЕН ОДИТ” ПОКАНА  Целодневно обучение на тема: Новите моменти в обществените поръчки и налагането на финансови корекции  29-ти Ноември…

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“; „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; “ВЪТРЕШЕН ОДИТ”   ПОКАНА  Експертно обучение на тема: Специфики при изготвянето на документация за възлагане на обществена поръчка 13-ти…

Специфики при изготвянето на технически спецификации, критерии за подбор и методика за оценка в обществените поръчки

Сега можете да се възползвате от преференциална цена от  99 лв.   Акценти: Специфични изисквания при създаване на технически спецификации: Технически спецификации при строителство. Техничеки спецификации при доставки. Технически спецификации при услуги. Най-често допускани нарушения…

Стартира Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

Агенцията по обществени поръчки предоставя за ползване Централизираната автоматизирана информационна система Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). До 1 ноември 2019 г.единната национална електронна уеб-базирана платформа е на разположение на всички възложители, изпълнители на обществени поръчки…

Практически анализ на новите правила за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП и ППЗОП

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“; „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; “ВЪТРЕШЕН ОДИТ” 17-ти Май 2019г./ петък/ х-л „Силвър“, бул. „Симеоновско шосе“ №6 Лектор: Цветелина Василева /експерт обществени поръчки/ Акценти:…

Практически анализ на новите правила за възлагане на обществени поръчки 2018/2019

Програмата на събитието можете да видите ТУК   Теми и лектори: /Антоанета Първанова/ Актуални промени свързани с: – реда за възлагане; – определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка; – сроковете и основания за съкращаване; – промени в обявените…

Съответствие на процедурите по обществени поръчки с (GDPR) и ЗЗЛД

  Уважаеми дами и господа, Общият регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 или GDPR) започна да се прилага от 25 май тази година. Въпреки многобройните информационни кампании останаха много отворени въпроси и…

ЕКСПЕРТНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

  Уважаеми дами и господа, Водени от идеята за достъпно и качествено обучение Ви представяме втория експертен семинар: „Обществените поръчки в областта на строителството“  В него ще се синтезира най-важната информация, която всеки един зоп-експерт…

Семинар „Съответствие на счетоводната дейност и услуги с новия Регламент за защита на личните данни (GDPR)“

Уважаеми дами и господа, Новият Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 или GDPR) започна да се прилага от 25 май тази година. Подготовката на бизнеса тече отдавна, но въпреки това остават…

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗОП И ППЗОП. ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛ.ЕЕДОП/ДЕМОНСТРАЦИОННА СЕСИЯ/.КОМЕНТАР НА СПОРНАТА ПРАКТИКА НА КЗК.

  8-ми Юни  2018г. /Петък/ Хотел „ Легенди“ бул. „Черни връх“ № 54-56 гр. София Лектор: г-жа Цветелина Попова    Уважаеми дами и господа, Водени от идеята за достъпно и качествено обучение, Ви представяме семинар с…