ПОКАНА   Експертно обучение на тема: ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ. ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ   6-ти Март 2020г./ петък/ х-л „Силвър“, бул. „Симеоновско шосе“ №6   Времетраене:…

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“; „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; “ВЪТРЕШЕН ОДИТ” ПОКАНА  Целодневно обучение на тема: Новите моменти в обществените поръчки и налагането на финансови корекции  29-ти Ноември…

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“; „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; “ВЪТРЕШЕН ОДИТ”   ПОКАНА  Експертно обучение на тема: Специфики при изготвянето на документация за възлагане на обществена поръчка 13-ти…

Специфики при изготвянето на технически спецификации, критерии за подбор и методика за оценка в обществените поръчки

Сега можете да се възползвате от преференциална цена от  99 лв.   Акценти: Специфични изисквания при създаване на технически спецификации: Технически спецификации при строителство. Техничеки спецификации при доставки. Технически спецификации при услуги. Най-често допускани нарушения…

Практическо обучение по закона за мерките срещу изпирането на пари

  8-ми Май 2019г. х-л „Легенди“, бул. „Черни връх“ №54-56 Лектор: адв. Димитър Добрев Акценти: Съставяне на вътрешни правила; Декларирането на действителен собственик; Защитата на лични данни при изпълнение по ЗМИП с оглед изискванията на…

Стартира Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

Агенцията по обществени поръчки предоставя за ползване Централизираната автоматизирана информационна система Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). До 1 ноември 2019 г.единната национална електронна уеб-базирана платформа е на разположение на всички възложители, изпълнители на обществени поръчки…

Практически анализ на новите правила за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП и ППЗОП

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“; „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; “ВЪТРЕШЕН ОДИТ” 17-ти Май 2019г./ петък/ х-л „Силвър“, бул. „Симеоновско шосе“ №6 Лектор: Цветелина Василева /експерт обществени поръчки/ Акценти:…

„Съответствие на онлайн търговията с правните рамки на защитата на конкуренцията и потребителите и защитата на личните данни“

 ПОКАНА Обучителен семинар „Съответствие на онлайн търговията с правните рамки на защитата на конкуренцията и потребителите и защитата на личните данни“ 22.02.2019/ Петък/, х-л „Силвър“ гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №6 Лектори: адв. д-р Ирена…

Практически анализ на новите правила за възлагане на обществени поръчки 2018/2019

Програмата на събитието можете да видите ТУК   Теми и лектори: /Антоанета Първанова/ Актуални промени свързани с: – реда за възлагане; – определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка; – сроковете и основания за съкращаване; – промени в обявените…