НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ; „РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БОЛНИЧНИ АПТЕКИ” ПОКАНА уебинар на тема: ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ИЗБОР ПО СКЛЮЧЕНИ РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ ПРЕЗ ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН ЗА ПОКУПКИ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА…

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ; „РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БОЛНИЧНИ АПТЕКИ” ПОКАНА уебинар на тема:ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОНКУРЕНТЕН ИЗБОР ПО СКЛЮЧЕНИ РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ ПРЕЗ ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН ЗА ПОКУПКИ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 23-ти…

ПОКАНА Уебинар на тема: Подготовка, провеждане и участие в обществени поръчки чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) за училища и детски градини. 9-ти Април 2021г./  петък/ Уебинара ще се проведе в реално време през платформата zoom.us  Програмата можете да…

ПОКАНА Уебинар на тема: Специфики при изготвянето на жалба пред КЗК и ВАС. Коментар на последните промени в ЗОП. 19-ти февруари 2021г./ петък/ Уебинара ще се проведе в реално време през платформата zoom.us  Програмата можете да…

ПОКАНА Уебинар на тема: Подготовка, провеждане и участие в обществени поръчки чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). 17–18 Февруари 2021г./ сряда и четвъртък / Уебинара ще се проведе в реално време през платформата zoom.us  Програмата можете да видите ТУК   Лектори:…

ПОКАНА Уебинар на тема: Подготовка, провеждане и участие в обществени поръчки чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). 26–27 Ноември 2020г./ четвъртък и петък/ Уебинара ще се проведе в реално време през платформата zoom.us  Програмата можете да видите ТУК Лектори:  Евгения Такева – бизнес…

Уважаеми колеги,  Дал Инвест Консултантс Ви уведомява, че поради настъпилата обстановка на повишен брой заразени с Ковид-19 лица, обучението предвидено за 5 и 6.11.2020г. се отменя, като същото ще бъде проведено онлайн на 26 и…

ПОКАНА  Експертно обучение на тема:  Подготовка, провеждане и участие в обществени поръчки чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Практически коментар на предстоящите промени в ЗОП.  17-18 Септември 2020г./ четвъртък и петък/…

ПОКАНА ОНЛАЙН СЕМИНАР : Подготовка, провеждане и участие в обществени поръчки през Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) 05-ти Юни 2020г./ петък/ Програмата можете да видите ТУК. Лектори: ЕВГЕНИЯ ТАКЕВА – бизнес…

  ПОКАНА  ОНЛАЙН СЕМИНАР :  Подготовка и провеждане и участие в обществени поръчки през Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)   10-ти Април 2020г./ петък/  Програмата можете да видите ТУК.  Лектори:  ЕВГЕНИЯ ТАКЕВА – бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД–…