„Съответствие на онлайн търговията с правните рамки на защитата на конкуренцията и потребителите и защитата на личните данни“
„Съответствие на онлайн търговията с правните рамки на защитата на конкуренцията и потребителите и защитата на личните данни“

 ПОКАНА Обучителен семинар „Съответствие на онлайн търговията с правните рамки на защитата на конкуренцията и потребителите и защитата на личните данни“ 22.02.2019/ Петък/, х-л „Силвър“ гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №6 Лектори: адв. д-р Ирена…