НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ; „РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БОЛНИЧНИ АПТЕКИ” ПОКАНА уебинар на тема:ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОНКУРЕНТЕН ИЗБОР ПО СКЛЮЧЕНИ РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ ПРЕЗ ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН ЗА ПОКУПКИ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 23-ти…

ПОКАНА Уебинар на тема: Подготовка, провеждане и участие в обществени поръчки чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) за училища и детски градини. 9-ти Април 2021г./  петък/ Уебинара ще се проведе в реално време през платформата zoom.us  Програмата можете да…

ПОКАНА Уебинар на тема: Специфики при изготвянето на жалба пред КЗК и ВАС. Коментар на последните промени в ЗОП. 19-ти февруари 2021г./ петък/ Уебинара ще се проведе в реално време през платформата zoom.us  Програмата можете да…

ПОКАНА Уебинар на тема: Подготовка, провеждане и участие в обществени поръчки чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). 17–18 Февруари 2021г./ сряда и четвъртък / Уебинара ще се проведе в реално време през платформата zoom.us  Програмата можете да видите ТУК   Лектори:…

„Съответствие на онлайн търговията с правните рамки на защитата на конкуренцията и потребителите и защитата на личните данни“

 ПОКАНА Обучителен семинар „Съответствие на онлайн търговията с правните рамки на защитата на конкуренцията и потребителите и защитата на личните данни“ 22.02.2019/ Петък/, х-л „Силвър“ гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №6 Лектори: адв. д-р Ирена…