Практическо обучение по закона за мерките срещу изпирането на пари

  8-ми Май 2019г. х-л „Легенди“, бул. „Черни връх“ №54-56 Лектор: адв. Димитър Добрев Акценти: Съставяне на вътрешни правила; Декларирането на действителен собственик; Защитата на лични данни при изпълнение по ЗМИП с оглед изискванията на…

„Съответствие на онлайн търговията с правните рамки на защитата на конкуренцията и потребителите и защитата на личните данни“

 ПОКАНА Обучителен семинар „Съответствие на онлайн търговията с правните рамки на защитата на конкуренцията и потребителите и защитата на личните данни“ 22.02.2019/ Петък/, х-л „Силвър“ гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №6 Лектори: адв. д-р Ирена…