Най-големият проблем при обществените поръчки е критерият за подбор

Залагане на неправомерни критерии за подбор, методика или показатели за възлагане са най-често констатираните нарушения при подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по обществени поръчки по проекти, финансирани със средства от Оперативна…

Обществените поръчки в държавните болници ще се съгласуват с МЗ, ако надвишават 70 хиляди лева

С проект на Наредба за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове /КОЦ/, се предвижда да се въведат изисквания за изготвянето на…

Стартира Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

Агенцията по обществени поръчки предоставя за ползване Централизираната автоматизирана информационна система Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). До 1 ноември 2019 г.единната национална електронна уеб-базирана платформа е на разположение на всички възложители, изпълнители на обществени поръчки…

Методика за оценка на офертите – как да я създадем и приложим правилно, съгласно практиката на КЗК И ВАС

Всяка нова редакция на Закона за обществените поръчки, цели да изясни принципите при изграждането на методика за оценка на офертите, което да гарантира законосъобразното провеждане на процедура. В този смисъл, настоящата редакция на нормите на…

Интервю с Петя Арангелова – експерт по ЗОП

Здравей! Представи се с няколко думи.  Здравейте! Казвам се Петя Арангелова. Занимавам се с проекти по международни програми повече от 20 години, а професионално с   обществени поръчки, от   8 години. Работила съм предимно на „административния…