ПОКАНА  Експертно обучение на тема:  Подготовка, провеждане и участие в обществени поръчки чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Практически коментар на предстоящите промени в ЗОП.  17-18 Септември 2020г./ четвъртък и петък/…

ПОКАНА ОНЛАЙН СЕМИНАР : Подготовка, провеждане и участие в обществени поръчки през Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) 05-ти Юни 2020г./ петък/ Програмата можете да видите ТУК. Лектори: ЕВГЕНИЯ ТАКЕВА – бизнес…

  ПОКАНА  ОНЛАЙН СЕМИНАР :  Подготовка и провеждане и участие в обществени поръчки през Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)   10-ти Април 2020г./ петък/  Програмата можете да видите ТУК.  Лектори:  ЕВГЕНИЯ ТАКЕВА – бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД–…

    ПОКАНА   Експертно обучение на тема: ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ. ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ   6-ти Март 2020г./ петък/ х-л „Силвър“, бул. „Симеоновско шосе“ №6   Времетраене:…

Използването на ЦАИС ЕОП ще бъде поетапно по групи възложители

До влизане на задължението за използване на платформата, съгласно приетия от МС график, конкретните възложители следва да прилагат реда по Закона за обществените поръчки, действащ до 1 ноември 2019 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“; „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; “ВЪТРЕШЕН ОДИТ” ПОКАНА  Целодневно обучение на тема: Новите моменти в обществените поръчки и налагането на финансови корекции  29-ти Ноември…

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“; „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; “ВЪТРЕШЕН ОДИТ”   ПОКАНА  Експертно обучение на тема: Специфики при изготвянето на документация за възлагане на обществена поръчка 13-ти…

Комисията публикува насоки за участието на оференти от трети държави на пазара на ЕС на обществени поръчки

Днешните насоки са част от пакет от инициативи на Комисията за осигуряване на лоялна конкуренция, високо качество и равнопоставеност на пазарите на обществени поръчки. Те са и първият конкретен резултат от 10-те мерки, посочени в съобщението относно отношенията…

Най-големият проблем при обществените поръчки е критерият за подбор

Залагане на неправомерни критерии за подбор, методика или показатели за възлагане са най-често констатираните нарушения при подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по обществени поръчки по проекти, финансирани със средства от Оперативна…

Специфики при изготвянето на технически спецификации, критерии за подбор и методика за оценка в обществените поръчки

Сега можете да се възползвате от преференциална цена от  99 лв.   Акценти: Специфични изисквания при създаване на технически спецификации: Технически спецификации при строителство. Техничеки спецификации при доставки. Технически спецификации при услуги. Най-често допускани нарушения…