Интервю с Петя Арангелова – експерт по ЗОП

Здравей! Представи се с няколко думи. 

Здравейте! Казвам се Петя Арангелова. Занимавам се с проекти по международни програми повече от 20 години, а професионално с   обществени поръчки, от   8 години. Работила съм предимно на „административния “ край. Смятам, че е по-предизвикателен, и следователно по-интересен, заради сложността при избора на правилното решение.  Харесвам процедурите по обществени поръчки— доставя ми удоволствие да създавам печелившите оферти.От малка обичам предизвикателствата при избора на варианти.

 

Защо обичаш да работиш със ЗОП?

ЗОП е една  формална процедура за  разходването на  публични средства, но тя е от изключително значение за демократичността на обществото. Наблюдавам еволюцията на ЗОП от 8 години професионално.Интегрирането му с еврпейските директиви  и прилагането им в България.  Впечатлена съм от начина, по който той се разви през годините. Основното предизвикателство при изпълнението на закона е,  доколко новите правила ще бъдат адекватно приложени, за да се избегне опорочаването на възлагателния процес.

 

Какво си приготвила да разкажеш на обучението ?

Какво наложи подмяната на ЗОП? Защо старият е изцяло отменен и  какво е новото в ЗОП? Мисля по- конкретно да разкажа за моите виждания относно  текстовете, касаещи критериите за подбор.  В новия Закон за обществени поръчки има много норми, които подобряват система за възлагане на обществени поръчки, но има и текстове, които не са достатъчно прецизни и наистина затрудняват изпълнителите. Имам доста казуси от практиката за проблеми  в доказването на критериите за подбор, при изготвянето на оферти за участие в обществени поръчки по новите правила.
Защо смяташ, че именно темата за критериите за подбор  ще бъде полезна и интересна на аудиторията?

Често съм се сблъсквала с проблематиката на критериите за подбор, а и не само аз, но и други мои колеги. Това винаги много е интересувало хората, които работят в сферата на обществените поръчки, именно заради това избрах да говоря по тази тема. Другото е, че   в  моята работа винаги най- полезни са ми  били казусите, които съм обсъждала с колеги, за това по време  на семинара мисля да разкажа за някои от казусите , с които съм се сблъсквала и моето решение за тях.

 

Прочети повече за Петя Арангелова