Акценти :

  • Съдържание, изисквания за попълване и отстраняване на нередовности в ЕЕДОП. Ползване капацитета на трети лица. Основание за отстраняване от процедурите и мерки за доказване на надеждност. Изисквания към комплектоване на предложението

Действия на възложителя , предхождащи откриването на процедура- вид, предмет, прогнозна стойност. Практика на КЗК и ВАС. Предоставяне на разяснения и определяне на критерии за подбор. Създаване методика за оценка.

Лектор: г-жа Цветелина Попова

 

  • Допустимо разделяне- възлагане на обособени позиции по индивидуална стойност, условия и правила при обявяване.

Правила при провеждане на открита процедура, публично състезание и събиране на оферти с обява.

Съдържание на вътрешните правила.

Съставяне и поддържане на досие на обществена поръчка.

Публикуване на документи в профила на купувача.

 

Лектор: г-жа Антоанета Първанова

  • Съществени и несъществени процесуални нарушения в административно-наказателното производство по ЗОП.

 

Лектор: съдия Методи Лалов

Подробно описание на темите вижте в програмата на семинара

Стойността на пакета за участие е :

  • Ранно записване (до 16 Октомври 2016г.)168 лв.

При 3-ма или повече участници – 148лв.

  • Стандартно записване (от 17 Октомври до 25 Октомври 2016г.) – 218 лв.

При 3-ма или повече участници – 198 лв.

  • Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване в хотел „Легенди“

 

Цената включва: такса участие, обучителни материали,

работен обяд в ресторанта на хотел „Легенди“, кафе-паузи, удостоверение за преминато обучение.

За да заявите участието си,

моля изпратете на e-mail: seminars@zopconsultants.com или на тел: 0883467019, заявка   съдържаща информация за: броя на служителите; име, институция и длъжност, както и необходими данни за издаване на фактура.

Крайният срок за записване и плащане на таксата е 25 Октомври 2016 г.

Очакваме Ви!

Организатор: Далинвест ЕООД

Лица за контакт: Теодора Трифонова

Тел: 0883467019

[headline margin=“low-margin“]Събитието в Facebook [/headline]