* Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след
    регистрацията.


    тел: 0896 935 339
    info@dalinvest-consultants.com