ОНЛАЙН ЗАПИТВАНЕ

Тук можете да получите отговор на въпрос в областта на обществените поръчки или личните данни. За изпращане на въпрос, моля попълнете тази онлайн форма или изпратете имейл с въпроса на info@dalinvest-consultants.com. След изпращане на въпроса ще получите обратен отговор с оферта за изпълнение на услугата. Цената и срока на консултантската услуга се определя от сложността на въпроса и времето за изготвяне на отговор. Цената и срока ще бъдат предоставени при изпращане на офертата.