Анкета за участниците в експертното обучение „Обществените поръчки в областта на строителството“