Дал Инвест Консултантс е търговско дружество профилирано в областта на обществените поръчки , защита на личните данни , както и в организирането и провеждането на семинари и обучения.

  Водени от идеята за достъпно и качествено обслужване ние предлагаме на клиентите си индивидуален подход към разрешаването на поставения проблем. Качеството на възложените услуги и обратната връзка с клиента е гарант за добре свършена работа и начало на едно ползотворно сътрудничество. За нас е важно не само да свършим конкретно зададената задача , а да оставим чувство на трайно удовлетворение в клиента от добре свършената работа.

Дал Инвест Консултантс предоставя професионални услуги в сферата на:


– Консултантски услуги по ЗОП и ППЗОП;
– Консултантски услуги по ЗЗЛД и GDPR;
– Изготвяне на вътрешни политики и общи условия;
– Регистрация на фирми;
– Организиране и провеждане на семинари и обучения.